ladder

koti

proj

Vitechno Oy

Tausjoentie 11

15820 Hollola

Finland

Tel: +358 400 498 946

E-mail: tuomo.viljamaki (at) vitechno.fi


Vitechno Oy on teollisuuden automaatioon erikoistunut insinööritoimisto, joka on perustettu vuonna 1988.

Ydinosaamisaluettamme on teollisuuden automaatiosuunnittelu- ja ohjelmointityö.

Tarjoamme ratkaisuja projektinhallintaan, järjestelmäintegraatioihin sekä tarvittaessa asennusvalvontaan sekä tuotantolinjojen käyttöönottoon

Toimimme Suomessa ja kansainvälisesti.

Suurimmat toimeksiantomme ja kokemuspiirimme ovat kohdistuneet seuraaville teollisuuden aloille:

* mekaaninen puunjalostus

* materiaalin- ja kappaleenkäsittely-järjestelmät

* tehdasautomaatio

* kemian teollisuus

* konsultointi ja PC-järjestelmien tekninen apu

* käyttöönotot

Vitechno Oy is an engineering office providing expert services in the field of industrial automation since 1988.

Our expertise is focused on factory automation systems design and PLC-programming.

We provide services in the field of project management, systems integration spanning into installation supervision and commissioning.

We operate in Finland and internationally.

siemens

plh

omron

plh

mitsubishi

plh

allenbradley

plh

Toimitamme palveluita useiden automaatiovalmistajien järjestelmillä

VITECHNO OY Tausjoentie 11 15820 HOLLOLA Y-tunnus:0841750-5